Drepturi pe view-uri dinamice

Dacă încercați să acordați drepturi pentru un utilizator sau un rol asupra unui obiect V$views, veți obține eroare ORA-02030.

SQL> grant select on V$SESSION to myuser;
grant select on V$SESSION to myuser
*
ERROR at line 1:
ORA-02030: can only select from fixed tables/views

Acest lucru se datorează faptului că încercați să acordați drepturi pe un sinonim. Trebuie să executați grant-ul pe tabela:

SQL> select * from dba_synonyms where synonym_name='V$SESSION';

OWNER   SYNONYM_NAME  TABLE_OWNER  TABLE_NAME   DB_LINK
---------- --------------- -------------- --------------- -----------
PUBLIC   V$SESSION    SYS      V_$SESSION

SQL>grant select on V_$SESSION to myuser;
Grant succeeded.